gala pa rin kahit may sakit #foodtrip at #McDonalds